Zmiana w zasadach rejestracji praktyk lekarskich

Zmiana w zasadach rejestracji praktyk lekarskich

Z dniem 15 lipca 2016 roku zmienia się ustawa o działalności leczniczej w zakresie dotyczącym m.in. zasad rejestracji praktyk lekarskich.

Zmiany, w zakresie dotyczącym lekarzy rejestrujących praktyki zawodowe polegają na:

 1. zmianie nomenklatury – 'przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego' zastąpiono 'zakładem leczniczym,
 2. zniesieniu obowiązku posiadania opinii Sanepidu i przedstawiania jej w załączeniu do wniosku o wpis do RPWDL,
 3. zniesieniu obowiązku posiadania regulaminu organizacyjnego przez praktyki wykonywane wyłącznie w zakładzie leczniczym,
 4. zniesieniu obowiązku przekazywania podmiotowi prowadzącemu rejestr dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia OC (samo posiadanie ubezpieczenia jest nadal wymagane na dotychczasowych zasadach).

Pozostałe ważne zmiany (choć już nie dotyczące bezpośrednio praktyk lekarskich) to:

 • przywrócenie możliwości tworzenia nowych SPZOZ,
 • wprowadzenie obowiązku zgłoszenia na Policję przyjęcia do szpitala dziecka, z którego opiekunem nie można się skontaktować lub osoby o nieustalonej tożsamości.

W związku z tym lekarzy zgłaszających do rejestru praktyk zawodowych nowe praktyki bądź zmiany dotyczące praktyk już istniejących uprzejmie informujemy, iż począwszy od dnia 15 lipca 2016 roku nie mają oni obowiązku przesyłania izbie, w postępowaniu rejestrowym, opinii organu sanitarnego ani dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia OC.

W to miejsce lekarz składający wniosek o wpis do rejestru praktyki zawodowej lub o zmianę wpisu składa oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego pomieszczenia oraz o posiadaniu aktualnego ubezpieczenia OC.

Spełnienie warunków jakim odpowiadać winny pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą jak również posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC może być przedmiotem kontroli ze strony Okręgowej Izby Lekarskiej lub innych uprawnionych organów.

Oświadczenie należy podpisać i dołączyć skan do wypełnianego wniosku na stronie RPWDL (w zakładce załączniki).

docOświadczenie OC i Sanepid

SEKRETARIAT

 • Ewa Słapczyńska
 • tel.: 94 720 27 00
 • komórka: 604064681
 • biuro@oil.koszalin.pl
 • koszalin@hipokrates.org

REJESTR LEKARZY / PRAKTYKI LEKARSKIE

 • Mariola Rodak
 • tel.: 94 720 27 02
 • komórka: 600016634
 • rejestr@oil.koszalin.pl

SEKRETARIAT RZECZNIKA

 • Ewa Polit
 • tel.: 94 720 27 05
 • komórka: 730 713 444
 • lep_74@hipokrates.org

KSIĘGOWOŚĆ

 • Iwona Banasiak
 • tel.: 94 720 27 04
 • ksiegowosc@oil.koszalin.pl

SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO

 • Danuta Dulat
 • tel.: 94 720 27 03
 • komórka: 600016634
 • prezydium@oil.koszalin.pl
Copyright © 2017 Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie. All Rights Reserved.