Praca

Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie,
ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej (t. j. z dnia 9 listopada 2018r. Dz. U. z 2018r. poz. 2190) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz.1510 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert :

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1/ Całodobowej opieki lekarskiej nad pacjentami w oddziałach szpitalnych wraz z izbą przyjęć, tj. w oddziale gruźlicy i chorób płuc I  oraz w oddziale gruźlicy i chorób płuc II z pododdziałem chemioterapii;

2/ Udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii-chemioterapii w oddziale szpitalnym gruźlicy i chorób płuc II z pododdziałem chemioterapii.

Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty lecznicze prowadzące działalność w postaci indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub indywidualnej praktyki lekarskiej
w specjalności : pulmonologii, onkologii oraz chorób wewnętrznych dla lekarzy chcących podjąć specjalizację w zakresie chorób płuc lub lekarzy  będących w trakcie specjalizacji w zakresie chorób płuc.

Wzór umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych, szczegółowe warunki konkursu oraz  formularz ofertowy można pobierać w Dziale Kadr (pok.106) Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc - tel. 943406748  i na stronie internetowej  www.szgichp.med.pl

Oferty należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie z dopiskiem „Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych” w Dziale Kadr (pok.106) Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy
i Chorób Płuc w Koszalinie, ul. Niepodległości 44-48 (75-252) Koszalin albo przesłać drogą listowną w terminie do dnia 12 grudnia 2019 r do godz.14.35  na adres  (75-252) Koszalin ul. Niepodległości 44-48.

Oferta złożona po terminie zostaje odrzucona i zwrócona oferentowi, bez otwierania. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 7 dni od upływu terminu składania dokumentów.

Rozstrzygnięcie konkursu dostępne będzie na stronie internetowej Szpitala-www.szgichp.med.pl.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie  prawo do  odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu  bez podania przyczyny.

Umotywowane protesty w sprawach dotyczących rozstrzygnięcia konkursu można składać
w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Szpitala.

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie prosi o zamieszczenie w wydaniu gazety ogłoszenia o następującej treści :

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie zatrudni na terenie województwa zachodniopomorskiego  LEKARZY spełniających wymogi lekarza systemu PRM oraz LEKARZY odbywających szkolenie specjalizacyjne, którzy posiadają moduł podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej lub pediatrii.

Pisemne oferty należy składać na adres :

Dział Kadr

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Mieszka I 33

71-011 Szczecin

tel. 91-888-42-10

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni od zaraz lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych do pracy w Oddziale Internistycznym w wymiarze pełnego etatu lub na dyżury.

Oferujemy atrakcyjne warunki wynagrodzenia, dogodne warunki pracy, miłą atmosferę, stabilność zatrudnienia, możliwość dokształcania i doświadczenia. Dowolna forma zatrudnienia (umowa o pracę, zlecenie, kontrakt).                                           

Kontakt:

tel. 723 691 715

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SEKRETARIAT

 • Ewa Słapczyńska
 • tel.: 94 720 27 00
 • komórka: 604064681
 • biuro@oil.koszalin.pl
 • koszalin@hipokrates.org

REJESTR LEKARZY / PRAKTYKI LEKARSKIE

 • Gabriela Adamowicz
 • tel.: 94 720 27 02
 • komórka: 600016634
 • gabi@oil.koszalin.pl

RZECZNIK

 • Ewa Polit
 • tel.: 94 720 27 05
 • komórka: 730 713 444
 • lep_74@hipokrates.org

KSIĘGOWOŚĆ

 • Grażyna Piotrowska
 • tel.: 94 720 27 04
 • ksiegowosc@oil.koszalin.pl

SĄD LEKARSKI

 • Danuta Dulat
 • tel.: 94 720 27 03
 • komórka: 600016634
 • prezydium@oil.koszalin.pl
Copyright © 2017 Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie. All Rights Reserved.